Ωράριο τραπεζών 11-18 Απριλίου: Πως θα λειτουργήσουν

0
22

Ωράριο τραπεζών 11-18 Απριλίου: Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο θα παραμείνει κλειστό την 15η και την 18η Απριλίου 2022. 

Με αλλαγές θα λειτουργήσου οι τράπεζες το διάστημα από 15 έως 18 Απριλίου. Το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο θα παραμείνει κλειστό την 15η και την 18η Απριλίου 2022.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), καθώς οι παραπάνω ημέρες δεν συμπίπτουν με εθνικές μας αργίες, θεωρούνται ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου και με βάση το ν. 3336/2005, τις παραπάνω ημερομηνίες τα καταστήματα των τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν μεν ανοιχτά, (οι συγκεκριμένες ημέρες είναι εργάσιμες για το προσωπικό), αλλά θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, καθώς η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.


Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

  • 1. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.
  • 2. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
  • 3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.
  • 4. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr