Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών

0
33

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων της δράσης “Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”

Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων της δράσης “Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ρητινεργατών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας”- Β’ κύκλος για 181 θέσεις.

Συγκεκριμένα, αιτιολογημένες ενστάσεις (με τα τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο dypa.gov.gr  με τους κωδικούς πρόσβασης TAXIS.

Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης των δικαιολογητικών, οι ενιστάμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), μέχρι την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις του ΚΠΑ2, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση.

Πηγή: Pagenews.gr