Πληρωμές: Ποια επιδόματα και παροχές θα καταβληθούν έως την Παρασκευή

0
81

Πληρωμές: Μια σειρά πληρωμών για επιδόματα και παροχές θα καταβληθούν έως την Παρασκευή στους δικαιούχους από ΟΑΕΔ και ΕΦΚΑ.

Μια σειρά πληρωμών για επιδόματα και παροχές θα καταβληθούν έως την Παρασκευή στους δικαιούχους από ΟΑΕΔ και ΕΦΚΑ.

Ποιες πληρωμές ολοκληρώνονται μέχρι την Παρασκευή

ΕΦΚΑ

  • 12,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 23.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
  • 20,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Τέλος, 25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

ΟΑΕΔ

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 15 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 22 εκατ. ευρώ σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 6 εκατ. ευρώ σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 1,5 εκατ. ευρώ για 800 συμμετέχοντες σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr