Πώς προχωρά η παραγραφή οφειλών στα Ταμεία

0
76

Εγκρίνονται δύο στις τρεις αιτήσεις των οφειλετών των Ταμείων για “κούρεμα”.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη 

Εγκρίνονται δύο στις τρεις αιτήσεις των οφειλετών των Ταμείων για “κούρεμα”. Ο λόγος για τη δυνατότητα παραγραφής μη βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών εργοδοτών και ελευθέρων επαγγελματιών μετά την παρέλευση της 10ετίας, την οποία προβλέπει σχετική διάταξη από τα τέλη του περασμένου χρόνου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr από τα Ταμεία, από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και τον περασμένο μήνα −δηλαδή εδώ και σχεδόν πέντε μήνες− έχουν υποβληθεί 2.562 αιτήσεις προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο χειρίζεται την υπόθεση της παραγραφής.

Από αυτές τις αιτήσεις έχουν εξεταστεί έως τώρα οι 698 (δηλαδή λίγο πάνω από το 1/4 του συνόλου), εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 428, ενώ 270 έχουν απορριφθεί. Με άλλα λόγια, το 61% των αιτήσεων παραγραφής οι οποίες έχουν εξεταστεί έχουν λάβει το πράσινο φως για παραγραφή των οφειλών των εργοδοτών ή των επαγγελματιών.

Αντίθετα, το 39% των αιτήσεων για κούρεμα έχουν απορριφθεί, κάτι που σημαίνει πως εκείνοι οι οφειλέτες οι οποίοι ζήτησαν από το ΚΕΑΟ κάτι σχετικό δεν θα δουν το χρέος τους να “κουρεύεται”.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πορεία των αιτήσεων παραγραφής είναι σε γενικές γραμμές αυξητική. Συγκεκριμένα:

– Έως τον Δεκέμβριο του 2022 υποβλήθηκαν 106 αιτήσεις.
– Τον Ιανουάριο του 2023 υποβλήθηκαν 76 αιτήσεις.
– Τον Φεβρουάριο του 2023 υποβλήθηκαν 227 αιτήσεις.
– Το Μάρτιο του 2023 οι αιτήσεις έφτασαν τις 1.219.
– Τον Απρίλιο του 2023 οι οφειλέτες που αιτήθηκαν παραγραφή ανήλθαν στους 827.
– Κατά το α’ δεκαήμερο του Μαΐου του 2023 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με στόχο το κούρεμα χρεών έφτασαν τις 107.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται, πάντως, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εκκαθάριση των αιτήσεων των οφειλετών που ζητούν “κούρεμα” οφειλών. Και αυτό γιατί το υπουργείο Εργασίας έχει προβεί στις ακόλουθες κινήσεις:

– Σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού το οποίο θα “τρέξει” τις εκκαθαρίσεις των αιτήσεων και τις διαγραφές χρεών, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους υπαλλήλους αυτούς.

– Όσον αφορά την παρακολούθηση των εργασιών και την καταγραφή των στοιχείων, από πλευράς διοίκησης του e-ΕΦΚΑ ζητήθηκε από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ να αποστέλλουν εφεξής στη Διεύθυνση σε εβδομαδιαία βάση συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των εισερχόμενων υπηρεσιακών σημειωμάτων που λαμβάνουν από τις Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ κατά την εξέταση αιτήσεων διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφής.

Πιο συγκεκριμένα, θα καταγράφονται τα εξής στοιχεία:

– Πόσες αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν και ποιες βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
– Πόσοι αιτούντες είναι εργοδότες και πόσοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
– Ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου, δηλαδή αν βρέθηκε ή όχι διακοπτικό −για την παραγραφή− γεγονός.

Παράλληλα, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και είναι διαθέσιμη σε υπαλλήλους αλλά και στους προϊσταμένους e-EΦΚΑ (και ΚΕΑΟ) με συγκεκριμένους ρόλους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή “ΚΕΑΟ – Παραγραφές”. Στην εφαρμογή εμφανίζονται όλα τα καταχωρισμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΚΕΑΟ διακοπτικά γεγονότα.

Εξάλλου, εκδόθηκε γενικό έγγραφο από την Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ και τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών με θέμα την απλούστευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης αιτημάτων διαγραφής λόγω παραγραφής οφειλών μη μισθωτών ασφαλισμένων με αυτοματοποίηση της αναζήτησης των διακοπτικών γεγονότων μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής “ΚΕΑΟ – Παραγραφές”.

Γεγονότα που διακόπτουν την παραγραφή

Με βάση την πιο πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για επίσπευση των διαδικασιών, τα πλέον συνηθισμένα διακοπτικά γεγονότα είναι:

– Καταβολή από πλευράς οφειλέτη είτε ποσών έναντι της εκτός ρύθμισης οφειλής του είτε δόσεων ρύθμισης έπειτα από αίτηση-απόφαση ρύθμισης.

– Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Ειρηνοδικείο/Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολόγιο κατάσχεσης κινητής-ακίνητης περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη ή με την επίδοση σε τρίτο ή σε πιστωτικό ίδρυμα κατάσχεσης απαίτησης εις χείρας του.

– Εγγραφή από το ΚΕΑΟ στο οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο υποθήκης επί ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη για τη διασφάλιση της απαίτησης (οφειλής).

– Επίδοση (μετά την 1η/1/2015) από το ΚΕΑΟ στον οφειλέτη της προβλεπόμενης από τον ΚΕΔΕ ατομικής ειδοποίησης περί έναρξης της αναγκαστικής εις βάρος του εκτέλεσης.

– Επίδοση στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηριασμού (συμβολαιογράφο) αναγγελίας του ΚΕΑΟ για την κατάταξη της απαίτησης (οφειλής) στον Πίνακα Κατάταξης του Πλειστηριασμού.

– Επίδοση στον σύνδικο της πτώχευσης αναγγελίας του ΚΕΑΟ για την κατάταξη της απαίτησης (οφειλής) στον Πίνακα Διανομής της πτώχευσης.

Υπενθυμίζεται πως, σε περίπτωση που η παραγραφή της οφειλής έχει διακοπεί λόγω διακοπτικού γεγονότος (π.χ. ρύθμιση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις), αρχίζει νέα δεκαετής παραγραφή, που ξεκινά από την επόμενη ημέρα του διακοπτικού γεγονότος.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η βεβαίωση οφειλόμενων εισφορών στο ΚΕΑΟ λαμβάνεται ως διακοπτικό της παραγραφής γεγονός μόνο εφόσον έχει κοινοποιηθεί, με την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία, η εκδοθείσα πράξη βεβαίωσης στον οφειλέτη.

Δεδομένου ότι για την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των π. φορέων, ίσχυε 20ετής παραγραφή και η ισχύουσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 12 Μαΐου 2016, η παραγραφή κάθε οφειλής πέραν της 10ετίας με ύπαρξη διακοπτικού γεγονότος από 12 Μαΐου 2016 και μετά επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε περίπτωση αίτησης του ασφαλισμένου, για την οποία είναι αναγκαία η εύρεση των μη παραγεγραμμένων οφειλών (π.χ. αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αίτηση συνταξιοδότησης κ.λπ.), και, εφόσον διαπιστωθεί ότι είχε ήδη συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος (10ετής) κατά την ημερομηνία του ως άνω διακοπτικού γεγονότος, η οφειλή παραγράφεται.

Πηγή: capital.gr

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr