Πως θα πάρουν οι εργαζόμενοι το επίδομα του Μαΐου

0
57

Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι, που αναρωτιούνται για το τι πρέπει να κάνουν προκειμένου να πάρουν εκ νέου το επίδομα στήριξης, αυτή τη φορά για τον μήνα Μάιο. Πρόκειται για εργαζόμενους που οι επιχειρήσεις τους έχουν κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα λοιπόν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε για την περίπτωση των εργαζομένων, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Με λίγα λόγια οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση, εκτός εάν θέλουν να αλλάξουν τα στοιχεία τους.

Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων-εργοδοτών μπορούν να υποβάλλονται από τις 18 Μαΐου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020 και να αφορούν το διάστημα από 1 Μαΐου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020. Οι δε εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις υπεύθυνων δηλώσεών τους από τις 19 Μαΐου 2020 έως και την 1η Ιουνίου 2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Μάιο θα πραγματοποιηθεί από τις 5 Ιουνίου 2020 έως τις 10 Ιουνίου 2020.

Πηγή: Pagenews.gr