Πρόγραμμα Συνεργασία: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων

0
36

Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων Β’ ΦΑΣΗ για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 εντός των κάτωθι προθεσμιών:

Δηλώσεις αναστολών για τον Ιανουάριο

Υπενθυμίζεται ότι είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Ιανουάριο 2021 έως και την 31 Ιανουαρίου 2021. Επίσης, η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον μήνα Ιανουάριο, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση αναφορικά με την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων μηνός Ιανουαρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 25/1/2021 έως και 31/1/2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I και II με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την Επικράτεια καθώς και των ΚΑΔ που επαναλειτουργούν και πλήττονται, που ισχύουν από 18/1/2021 έως και 31/1/2021, παρατίθενται ως ακολούθως:

Για όλη την επικράτεια

Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για το χρονικό διάστημα από 18/1/2021 έως 31/1/2021, υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με τα κάτωθι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 18/1/2021 έως 31/1/2021)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ (LOCKDOWN – ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 7 Επιπρόσθετα των όσων ισχύουν σε όλη την επικράτεια (βλ. ανωτέρω), σε περιοχές που έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα για το χρονικό διάστημα 25/1/2021 έως και 31/1/2021 ισχύουν τα ακόλουθα:

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr