Προστασία του καταναλωτή: “Ασπίδα” για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

0
39

Προστασία του καταναλωτή: Ο νέος νόμος του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα ψηφιστεί την Τετάρτη, θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τη συγκράτηση των τιμών

Η προστασία του καταναλωτή είναι μείζονος σημασίας για την κυβέρνηση και γι’ αυτό το λόγο θα υπάρξει περαιτέρω ενδυνάμωση του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Ο νέος νόμος του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα ψηφιστεί την Τετάρτη, θα αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο για τη συγκράτηση των τιμών και την θωράκιση των καταναλωτών, καθώς προβλέπει «φρένο» στους καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών, υποχρέωση για την αναγραφή τιμών, και ενίσχυση δικαιωμάτων των πελατών.

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις

 • Οι νέες διατάξεις αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο και προβλέπουν:
 • Στην περίπτωση των εκπτώσεων, η αρχική τιμή δεν πρέπει να είναι μία αυθαίρετη τιμή στο παρελθόν, αλλά η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών.
 • Δεν επιτρέπεται το ίδιο προϊόν να έχει διαφορετικές προδιαγραφές από χώρα σε χώρα.
 • Κατοχυρώνεται το δικαίωμα 14 ή 30 ημερών κατά περίπτωση για να υπαναχωρήσει καταναλωτής από σύμβαση με πάροχο ύδατος και ενέργειας.
 • Η αξιολόγηση προϊόντων στο διαδίκτυο από φερόμενους καταναλωτές θα ελέγχεται αυστηρά.
 • Όπου υπάρχει ranking στο διαδίκτυο για διάφορα προϊόντα θα πρέπει ρητά να αναφέρεται όπου υποκρύπτεται διαφήμιση που διαμορφώνει την κατάταξη.
 • Αυξάνουν οι κυρώσεις για παραβίαση διατάξεων προστασίας καταναλωτή έως το 4 τοις 100 του κύκλου εργασιών.
 • Οι κυρώσεις για σχετικές παραβάσεις άνω των 50.000 € θα αναρτώνται δημόσια.

Τι προβλέπει η έκθεση

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων είναι δίκαιες και διαφανείς και, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

 • Αυστηροποιείται το πλαίσιο των επιβαλλόμενων κυρώσεων (χρηματικό πρόστιμο) στους εμπόρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις εκπτώσεις, προσφορές και τη μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές.
 • Θεωρείται μια εμπορική πρακτική ως παραπλανητική, όταν ενδέχεται να οδηγήσει τον μέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάμβανε και η πρακτική περιλαμβάνει, πέραν των υπολοίπων, κάθε εμπορική προώθηση αγαθού ως πανομοιότυπου με αγαθό που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το εν λόγω αγαθό έχει σαφώς διαφορετική σύσταση ή χαρακτηριστικά, εκτός εάν αυτό αιτιολογείται από θεμιτούς και αντικειμενικούς παράγοντες.
 • Παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα, σε περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, να ζητήσει μείωση της τιμής ή να καταγγείλει τη σύμβαση.
 • Εισάγονται νέοι ορισμοί για την ψηφιακή υπηρεσία, την επιγραμμική αγορά, τον πάροχο επιγραμμικής αγοράς, τη συμβατότητα, τις δυνατότητες λειτουργίας και τη διαλειτουργικότητα.
 • Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ αποστάσεως και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.
 • Εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για τον προμηθευτή για συμβάσεις που συνάπτονται σε επιγραμμικές αγορές, ως προς την ενημέρωση του καταναλωτή.
 • Προβλέπεται η επέκταση της ισχύουσας περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών σε περίοδο υπαναχώρησης 30 ημερών, για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο μη προγραμματισμένων επισκέψεων από τον προμηθευτή στην οικία καταναλωτή ή εκδρομών που διοργανώνει προμηθευτής με στόχο ή αποτέλεσμα την προώθηση ή την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές.
 • Καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης του τελευταίου από τις εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις.
 • Τίθενται εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τις άνω συμβάσεις.
 • Επανακαθορίζεται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, με την αύξηση του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων κ.λπ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr