ΡΑΕ: Από αρχές του 2022 οι αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος

0
111

ΡΑΕ: Ενημέρωση στους καταναλωτές για το εκτιμώμενο κόστος των τιμολογίων ρεύματος που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αποφάσισε η ΡΑΕ με παρέμβασή της. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται από τις αρχές του 2022.

Ενημέρωση στους καταναλωτές για το εκτιμώμενο κόστος των τιμολογίων ρεύματος που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης αποφάσισε η ΡΑΕ με παρέμβασή της. Οι αλλαγές αυτές αναμένονται από τις αρχές του 2022.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΡΑΕ

Ο πρόεδρος ΡΑΕ κ. Αθανάσιος Δαγούμας, σημείωσε πως η παρέμβαση της ΡΑΕ αποσκοπεί σε καλύτερη προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να γνωρίζουν το μέγεθος του ρίσκου που αναλαμβάνουν και να επιλέγουν είτε κυμαινόμενο τιμολόγιο, είτε σταθερό το οποίο πρέπει να διαθέτει το σύνολο των προμηθευτών. Για το σκοπό αυτό θα ξεκινήσει σύντομα διαβούλευση που θα αφορά και το ελάχιστο «πακέτο» πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Παράλληλα τόνισε πως η ΡΑΕ προσανατολίζεται να προχωρήσει στην εφαρμογή δύο τουλάχιστον από τις προτάσεις που τέθηκαν στη διαβούλευση οι οποίες προβλέπουν τη θέσπιση ορίου διακύμανσης στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος και την κατάργηση της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης στις συμβάσεις αυτές.

Λίγα λόγια για τη ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία συστήθηκε με το ν.2773/1999, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, με κύρια αρμοδιότητά της να εποπτεύει την εγχώρια αγορά ενέργειας, σε όλους τους τομείς της, εισηγούμενη προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και λαμβάνοντας η ίδια μέτρα για την επίτευξη του στόχου της απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με το ν. 2773/1999, και κυρίως με τις τροποποιήσεις του που ακολούθησαν, ανατέθηκαν στη ΡΑΕ αρμοδιότητες, κυρίως γνωμοδοτικές, παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ενέργειας σε όλους τους τομείς, ήτοι στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο. Περαιτέρω, η ΡΑΕ ανέλαβε συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε σχέση με την αγορά των πετρελαιοειδών. Με την έκδοση του ν.3851/2010, επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ στο πλαίσιο αυτό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, όσο και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής.

Ειδικότερα, η ΡΑΕ ανέλαβε πλέον αποφασιστικό ρόλο στα παρακάτω θέματα:

  • Χορήγηση αδειών παραγωγής
  • Παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας
  • Προστασία των καταναλωτών
  • Παρακολούθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
  • Χορήγηση αδειών
  • Εποπτεία επί των Ανεξάρτητων Διαχειριστών Μεταφοράς
  • Έγκριση τιμολογίων μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων
  • Χορήγηση εξαίρεσης από υποχρεώσεις παροχής πρόσβασης τρίτων
  • Παρακολούθηση πρόσβασης στις ενεργειακές διασυνδέσεις
  • Λήψη ρυθμιστικών μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ενεργειακών αγορών

Ο ρόλος της ΡΑΕ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας αναβαθμίστηκε από το 2011 και μετά, με την επαύξηση και ενίσχυση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη ρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν σε αυτήν κατ’ επιταγήν της Τρίτης Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Δέσμης, η οποία και ανάγει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενέργειας σε «εγγυητές» της εύρυθμης λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr