Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης

0
14

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται «η αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για θέματα εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1883/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης και η συμπερίληψη του συνόλου των τίτλων διαμονής που προβλέπονται στην ελληνική μεταναστευτική νομοθεσία σε ενιαίο κείμενο».

Παράλληλα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Μετανάστευσης έχει ως στόχο «τoν εξορθολογισμό των υφιστάμενων κατηγοριών αδειών διαμονής», καθώς και «την ομαδοποίησή τους με βάση τον σκοπό και τη συνάφεια, την αναμόρφωση της διαδικασίας μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και την άρση της απαγόρευσης αλλαγής σκοπού διαμονής για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών διαμονής, με σκοπό την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που ήδη διαμένει νομίμως στη χώρα».

Πηγή: Pagenews.gr