ΣΕΒ έρευνα: Οι 7 από τους 10 εργαζομένους στη χώρα απασχολούνται σε 20 επαγγέλματα

0
59

ΣΕΒ έρευνα: Σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Σύνδεσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, επτά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα (67,1 % ή 2.184.128 άτομα) απασχολούνται σε είκοσι επαγγέλματα, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα απασχολούνται οι υπόλοιποι 3 στους δέκα. Ειδικότερα, τα είκοσι επαγγέλματα στα οποία απασχολείται η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων είναι οι εξής:

 • πωλητές,
 • καλλιεργητές,
 • υπάλληλοι γενικών καθηκόντων,
 • σερβιτόροι,
 • απασχολούμενοι στις υπηρεσίες προστασίας,
 • καθαριστές,
 • δάσκαλοι – νηπιαγωγοί,
 • οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων,
 • καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 • επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα,
 • οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών,
 • υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών,
 • άλλοι εκπαιδευτικοί,
 • μηχανικοί,
 • μάγειροι,
 • κτηνοτρόφοι,
 • μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων,
 • γιατροί,
 • δικηγόροι.

Η μελέτη του ΣΕΒ  έχει ως στόχο να δείξει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επαγγέλματα όπου η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επτά από τα 20 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη απασχόληση στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνουν καμία ψηφιακή δεξιότητα, μόνο τα οχτώ έχουν υψηλή βαρύτητα στις ΤΠΕ και τα υπόλοιπα 5 απαιτούν ήπιες ψηφιακές δεξιότητες.  «Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη γενικότερη ψηφιακή υστέρηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, αλλά και το περιορισμένο τεχνολογικό δυναμικό», αναφέρει ο ΣΕΒ. Επισημαίνει εξάλλου την ανάγκη για συνολική στρατηγική ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, με επενδύσεις, επανακατάρτιση εργαζομένων, ανάληψη του ρόλου φορέα επανακατάρτισης και πιστοποίησης από τις ίδιες τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενίσχυση της καινοτομίας στην εκπαίδευση και διάχυση στις επιχειρήσεις των δυνατοτήτων της τεχνολογίας με κλαδική και περιφερειακή εξειδίκευση.

Παράλληλα μεταξύ των συμπερασμάτων του ΣΕΒ είναι η κατάρρευση των εποχιακών προσλήψεων και η απώλεια θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες εστίασης και παροχής καταλύματος. Δείτε το σχετικό βίντεο:

Πηγή: Pagenews.gr