Στεγαστικά δάνεια: Τι αλλάζει μετά το πάγωμα των επιτοκίων

0
46

Πλαφόν στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων για τους συνεπείς δανειολήπτες

Πλαφόν στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων για τους συνεπείς δανειολήπτες από τις τράπεζες ανακοίνωσαν μεγάλες Τράπεζες της χώρας . Πρώτες που προχώρησαν σε αυτή την κίνηση ήταν η Τράπεζα Πειραιώς αρχικά, με τη Eurobank να ακολουθεί στη συνέχεια ακολούθησε και η Alpha Bank. Οι δόσεις παραμένουν σταθερές για 12 μήνες, από τον Μάιο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024. Στη συνέχεια αναμένονται ανακοινώσεις και από τις υπόλοιπες τράπεζες για το πλαφόν στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

  • Καμία αύξηση για τους επόμενους 12 μήνεςΜόνο για ενήμερους δανειολήπτες«Κλειδώνει» στα επίπεδα Μαρτίου 2023, αναδρομικό μπόνους -0,20% (μείωση δόσης) που θα φανεί στην δόση Μαΐου, δηλαδή πληρωμή Ιούνιου.
  • Βασικό επιτόκιο Euribor από 2,7% – 2,85%
  • Βασικό επιτόκιο ΕΚΤ στο 3,3%

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως το πλαφόν του επιτοκίου βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια, στο 2,72% για 12 μήνες. Το επιτόκιο αυτό προκύπτει από το Euribor (1 μήνα) της 31ης Μαρτίου μειωμένο κατά 20 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι στο μέτρο στήριξης συμπεριλαμβάνονται και τα στεγαστικά δάνεια σε διαφορετικό νόμισμα και επιτόκιο βάσης (Euribor, Libor, MRO EKΤ κλπ). Αν κατά τη 12μηνη διάρκεια του προγράμματος τα επιτόκια βάσης μειωθούν από τις Κεντρικές Τράπεζες σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο πρόγραμμα, τότε θα ισχύσει το χαμηλότερο επιτόκιο επ’ ωφελεία των πελατών. Ανάλογα με το επιτόκιο βάσης και το νόμισμα του δανείου, θα διαμορφωθούν αντίστοιχα τα επιτόκια βάσης του νέου προγράμματος, πλέον του περιθωρίου που προβλέπεται στις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις (συμπεριλαμβάνοντας εισφορά Ν.128/75).

Eν συνεχεία, η Eurobank ανακοίνωσε ότι για δάνεια με βάση Euribor 1 μήνα το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,7% για ένα χρόνο, για Euribor 3 μηνών στο 2,85%, για επιτόκιο ΕΚΤ (MRO) στο 3,3% και για δάνεια σε ελβετικό φράγκο το επιτόκιο SARON στο 1,2%. Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μήνες και όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η Eurobank προχωρεί σε μια πρωτοβουλία υποστήριξης αλλά και ανταμοιβής των πελατών της, ιδιωτών συνεπών δανειοληπτών». Επίσης σημειώνεται ότι, «μετά από μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων, η απότομη αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων υποχρέωσε τις κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και την ΕΚΤ, σε ραγδαία αύξηση του βασικού επιτοκίου τους για την τιθάσευσή τους. Η αύξηση των επιτοκίων, που οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της νομισματικής πολιτικής, επιβάρυνε αυτόματα τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων».

Η Alpha Bank ανακοίνωσε τα επιτόκια αναφοράς του Προγράμματος διαμορφώνονται ως ακολούθως: EURIBOR 1 μηνός στο 2,72% και EURIBOR 3 μηνών στο 2,83%, από 2,92% και 3,03% αντίστοιχα στα τέλη Μαρτίου. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, θα εφαρμόζεται επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31 Μαρτίου 2023, μειωμένο κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.
Το παραπάνω επιτόκιο αναφοράς διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι εάν κατά τη 12μηνη περίοδο, τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα, οι αντίστοιχες μειώσεις θα υπολογιστούν άμεσα στα επιτόκια των Πελατών. Έτσι, οι δανειολήπτες προστατεύονται από μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς, αλλά δεν στερούνται τα οφέλη τυχόν μελλοντικής μείωσής τους κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Η Εθνική Τράπεζα, όπως ανακοίνωσε προσφέρει στους πελάτες της ένα πρόγραμμα ανταμοιβής συνεπών δανειοληπτών, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των τρεχόντων επιτοκίων στεγαστικών δανείων κυμαινομένου επιτοκίου, ανεξαρτήτως νομίσματος, καθώς και στην προστασία των δανειοληπτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς για τους επόμενους 12 μήνες. Η ενέργεια αυτή, έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος για την επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων ευάλωτων νοικοκυριών (Πρόγραμμα ΕΥΑΛΩΤΩΝ).

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr