Ταμειακές μηχανές: Πότε θα διασυνδεθούν με το TAXISNET

0
57

Ταμειακές μηχανές: Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η σταδιακή επανασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Από την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η σταδιακή επανασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πλέον, οι αποδείξεις θα διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ποια δεδομένα θα διαβιβάζονται μέσω της διασύνδεσης

  • α) Α.Φ.Μ. του εκδότη
  • β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης
  • γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης
  • δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης
  • ε) Συντελεστής ΦΠΑ
  • στ) Συνολική αξία παραστατικού

ταμειακές μηχανές

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης

Θα γίνει διασύνδεση των επιχειρήσεων με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • από 01/09/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 Euro,
  • από 01/10/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 Euro και
  • από 01/11/2021 οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ταμειακής μηχανής (Φ.Η.Μ) , είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως και την 01/09/2021, καθώς και οι επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31/12.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr