Ταμείο Ανάκαμψης: Άμεσα η εκταμίευση δανείων 1,57 δισ. – Σε λειτουργία το Μητρώο Αξιολογητών

0
22

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο πλαίσιο ελέγχου των επιλεξιμοτήτων οι αξιολογητές συνεργάζονται με τις τράπεζες και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας την τήρηση της Ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών για τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0». Οι συμμετέχοντες στο Μητρώο αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία αιτείται χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο ελέγχου των επιλεξιμοτήτων οι αξιολογητές συνεργάζονται με τις τράπεζες και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας την τήρηση της Ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Για την ένταξή τους στο Μητρώο, οι υποψήφιοι αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν ομάδα με έμπειρα στελέχη. Σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντολόγοι, που εξετάζουν και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των σχεδίων με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle – DNSH), καθώς επίσης νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι διασφαλίζουν, αντιστοίχως, τη συμβατότητα με τους κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι ομάδες έργου

Κάθε ομάδα έργου απαρτίζεται τουλάχιστον από 20 μέλη, γεγονός που συμβάλλει στην αξιολόγηση των έργων με όρους διαφάνειας και ταχύτητας. Η δομή της ομάδας είναι η εξής:

 • 1. Υπεύθυνος έργου: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του αξιολογητή, τη διοίκηση, την πρόοδο και τον συντονισμό όλων των μελών της ομάδας έργου. Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και για την τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
 • 2. Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου: Ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, ο οποίος υποβοηθά και αναπληρώνει τον Υπεύθυνο έργου στα καθήκοντά του.
 • 3. Στελέχη αξιολόγησης: Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές (κατ’ ελάχιστον τέσσερα άτομα).
 • 4. Στελέχη αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων (κατ’ ελάχιστον πέντε άτομα).
 • 5. Στελέχη αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων/μελετών (κατ’ ελάχιστον πέντε άτομα)
 • 6. Νομικοί σύμβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα κρατικών ενισχύσεων (κατ’ ελάχιστον δύο άτομα)
 • 7. Στελέχη αξιολόγησης σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού (κατ’ ελάχιστον ένα άτομο)
 • 8. Γραμματειακή Υποστήριξη (κατ’ ελάχιστον ένα άτομο)

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλύπτουν έως το 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους, με σταθερό επιτόκιο στη φάση αυτή ύψους 0,35%. Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων (φορέας επένδυσης) καλύπτει τουλάχιστον το 20%, ενώ το δάνειο συγχρηματοδότησης από τη συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Τράπεζα τουλάχιστον το 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ταμείο: Ανάκαμψης: Τα 9 έργα που είναι στην αφετηρία

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι:

 • 1. Η Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων (Δ’ φάση), για την οποία ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • 2. Τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, όπου έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος διακηρύξεων.
 • 3. Η προστασία των δασών, με την έναρξη καθαρισμού των δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών (πρόγραμμα Anti-Nero), μέσω προσκλήσεων από τα τοπικά δασαρχεία.
 • 4. Η Ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, για την οποία έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.
 • 5. Οι Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, όπου στο πλαίσιο της πρόσκλησης ολοκληρώνεται η υποβολή των προτάσεων από τους Δήμους.
 • 6. Οι Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, με τη σχετική πρόσκληση να είναι ενεργή (έως 30.4.2022), για την υποβολή προτάσεων από τους Δήμους.
 • 7. Μεγάλα ψηφιακά έργα, που εκσυγχρονίζουν το Δημόσιο Τομέα, όπως το GOV_ERP – Σύζευξις ΙΙ και η Διαλειτουργικότητα, για τα οποία οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι σε προχωρημένο στάδιο.
 • 8. Η ψηφιοποίηση των αρχείων του e-ΕΦΚΑ, η οποία αφορά στο ιστορικό των ασφαλισμένων και θα συνεισφέρει στην ταχύτερη απονομή των συντάξεων (βρίσκεται σε στάδιο διακήρυξης).
 • 9. Τα Ερευνητικά Κέντρα, για τα οποία έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των δομών τους.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Πηγή: Pagenews.gr