Ταξίδια κορωνοϊός: Πτώση 71% στις εισπράξεις του Μαρτίου

0
79

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται ότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάρτιο του 2020 εμφάνισε πλεόνασμα 32 εκατομμύρια ευρώ, έναντι πλεονάσματος 68 εκατομμυρίων ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 46,8%, καθώς και στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 45,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 1,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 8,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 185 εκατομμύρια ευρώ, έναντι πλεονάσματος 165 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Μείωση κατά 127 εκατομμύρια ευρώ (-17,1%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 619 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μείωση κατά 148 εκατομμύρια ευρώ (-25,5%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 434 εκατομμύρια ευρώ. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,4%, καθώς και στη μείωση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 3,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 16,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις:

Το Μάρτιο του 2020, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 71,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 67,2% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση των εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 71,9% (Μάρτιος 2020: 30 εκατομμύρια ευρώ, Μάρτιος 2019: 106 εκατομμύρια ευρώ), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 48,2%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 82,0% και διαμορφώθηκαν στα 6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 51,1% και διαμορφώθηκαν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ, πτώση κατά 82,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 17,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 619 εκατομμύρια ευρώ.  Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 39,4% και διαμορφώθηκαν στα 49 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 47,2% και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ, πτώση κατά 27,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Πηγή: Pagenews.gr