Τουριστικές επιχειρήσεις: Έως 29 Σεπτεμβρίου αιτήσεις για ένταξη στην επιδότηση έως 400.000 ευρώ

0
34

Τουριστικές επιχειρήσεις: Συνεχίζονται μέχρι και σχεδόν τέλος Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων για ένταξη στην επιδότηση με το πρόγραμμα παροχής κεφαλαίου κίνησης έως 400.000 ευρώ.

Συνεχίζονται μέχρι και σχεδόν τέλος Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων για ένταξη στην επιδότηση με το πρόγραμμα παροχής κεφαλαίου κίνησης έως 400.000 ευρώ.

Ποια τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
  • Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, καθώς και για επιχειρήσεις που βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο στο έτος 2019, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr