Βουλή κορωνοϊός: Κατατέθηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 5 δισεκατομμύριων ευρώ

0
49

Βουλή κορωνοϊός: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για την αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 5 δισεκατοκκυρίων ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης για όσους πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι η τροπολογία αυτή κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τα μέτρα των τριών πρώτων Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της επιδημικής κρίσης, που θα ψηφιστούν σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως τονίζεται στη τροπολογία, η αναθεώρηση κατά 5 δισ. αφορά δαπάνες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού το 2020 γιατί απαντούν σε έκτακτες καταστάσεις και έχουν τον χαρακτήρα ανώτερης βίας. Και εκφράζεται η βεβαιότητα ότι για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων καταστάσεων θα απαιτηθούν πόροι που υπερβαίνουν τις διαθέσιμες πιστώσεις του αποθεματικού, δηλαδή το 1 δισ. που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης που συνοδεύει την εν λόγω τροπολογία, το πρόβλημα «είναι πρωτοφανές όπως και τα μέτρα στη λήψη των οποίων προβαίνει η κυβέρνηση».

Το Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό συνοδεύει και η Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Και εκεί αναφέρεται πως «η ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 έχει προκαλέσει πρωτόγνωρα προβλήματα, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη, χωρίς να είναι δυνατή, ακόμη, η ακριβής πρόβλεψη της έκτασής τους».

Εξηγεί επίσης πως τα μέτρα αναστολής της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για τον περιορισμό της πανδημίας έχουν επιτείνει την πίεση στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2020 δεν μπορεί να εκτελεστεί, όπως ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019»

Πηγή: Pagenews.gr