Υπερωρίες: Χωρίς πλαφόν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου – Πως αμείβονται

0
35

Παρατείνεται η ισχύς της διάταξης που προέβλεπε την δυνατότητα στους εργοδότες να αξιώνουν υπερωρίες από τους εργαζόμενους ακόμα κι αν έχουν υπερβεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο επιπλέον ωρών απασχόλησης χωρίς να υπάρξει νωρίτερα γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και έγκριση του υπουργού Εργασίας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους εργοδότες μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Η νέα διάταξη παρατείνει απλώς την χρονική ισχύ της σχετικής ρύθμισης που πρωτοθεσμοθετήθηκε με την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου και η οποία ανέφερε πως «επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του υπουργού Εργασίας, η έκδοση της οποίας απαιτεί γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.)», όπως αναφέρει το ethnos.gr.

Τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης

Προκειμένου για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εμπορικές και παροχής υπηρεσιών, η υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας επιτρέπεται για δύο (2) ώρες ημερησίως και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες το έτος. Προκειμένου για εργαζόμενους σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, καθορίζεται ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2018, οι τριάντα (30) ώρες.

Με την νέα διάταξη παρατείνεται η ισχύς της ρύθμισης του περασμένου Μαρτίου, η οποία έληγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2020. Με την νέα διάταξη η υπερωριακή απασχόληση, δίχως επιπλέον έγκριση θα μπορεί να εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

Για παράδειγμα εάν ο εργαζόμενος έχει ήδη καλύψει το ανώτατο όριο των 120 υπερωριών σε μια επιχείρηση, θα μπορεί να απασχοληθεί επί πλέον ώρες υπερωριακά χωρίς την ειδική άδεια. Για τις ώρες αυτές πέραν των 120, η αμοιβή υπολογίζεται προσαυξημένη κατά 60%, ενώ η υπερωρία μέχρι 120 ώρες ετησίως αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο συν 40%.

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr