Υπουργείο Εργασίας: 18 επιχειρήσεις λαμβάνουν για πρώτη φορά το Σήμα Ισότητας SHARE

0
75

Υπουργείο Εργασίας: Δεκαοχτώ επιχειρήσεις λαμβάνουν για πρώτη φορά το σήμα Ισότητας SHARE από το υπουργείο Εργασίας.

Δεκαοχτώ επιχειρήσεις λαμβάνουν για πρώτη φορά το σήμα Ισότητας SHARE από το υπουργείο Εργασίας. Το Σήμα Ισότητας SHARE αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στόχο την ισότητα των φύλων, απονέμεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε 18 επιχειρήσεις.

Τι είναι το σήμα Ισότητας SHARE

H απονομή του Σήματος είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς προσπάθειας στο πλαίσιο του Έργου «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών», η οποία περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη Μεθοδολογίας αξιολόγησης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπαίδευση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δήλωσαν συμμετοχή και την τελική αξιολόγησή τους.

Ειδικότερα, οι δεκαοκτώ επιχειρήσεις, οι οποίες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με την εισήγηση της ανεξάρτητης Επιτροπής Αξιολόγησης και στις οποίες απονέμεται το Σήμα Ισότητας είναι οι παρακάτω.

Δείτε τις επιχειρήσεις

Το Σήμα Ισότητας των Φύλων SHARE βρίσκεται σε ισχύ έως τις 31 Ιανουαρίου 2024 και μπορεί να αξιοποιείται σε όποια ενέργεια δημοσιότητας κρίνεται σκόπιμο από τις επιχειρήσεις.

Από πότε τέθηκε σε ισχύ

Η απονομή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις θα γίνει από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, στο Συνέδριο του Έργου το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022. Εκεί, θα παρουσιαστούν οι κυριότερες δράσεις και ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, καθώς και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας.

Δείτε τι είχε δηλώσει η υφυπουργός Εργασίας κ. Μαρία Συρεγγέλα στο pagenews.gr για αυτό το ζήτημα

Γράψτε το σχόλιο σας

Πηγή: Pagenews.gr